Cursuri in domeniul situatiilor de urgenta

FORMARE PROFESIONALA

DAVI COMFIRE este una dintre companiile de top ce ofera servicii de formare profesională pentru adulți în domeniul situațiilor de urgență, avand o experienţă de peste 10 ani in derularea de programe autorizate adaptate nevoilor specifice fiecărui client.

Cursurile oferite de echipa DAVI COMFIRE se finalizează cu un examen de absolvire, organizat în conformitate cu Ordinul 501/5253/2003 al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de șanse și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului de aprobare a Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor și susținut în fața unei comisii desemnate de Comisia de Autorizare a Municipiului București.

Certificatele pe care le acordăm la absolvirea cursurilor, împreună cu suplimentele descriptive în care se menţionează competenţele dobândite, sunt eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale și au regim de acte de studii (absolvire /calificare/specializare), fiind recunoscute oficial pe piaţa muncii din ţara noastră conform OG 129/2000 cât și în unele state membre ale Uniunii Europene.

Cu fiecare sesiune, noi, formatorii de la DAVI COMFIRE, venim pe cât posibil cu idei inovatoare și tehnici moderne de învățare, punând foarte mult accent pe partea practică a cursurilor. Cât privește partea teoretică, ne asigurăm întotdeauna că modalitatea de formare a participanților este interactivă și permite asimilarea cu o mai mare ușurință a cunoștințelor.

Doriți să aveți un personal înalt calificat sau să fiți un profesionist în domeniul situațiilor de urgență?

Printre cele mai solicitate cursuri organizate de DAVI COMFIRE se află cele de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Inspector Protecție civilă, Servant Pompier și Agent de Securitate.

La finalul acestor cursuri, participanții vor dobândi cunoștințele de specialitate și competențele necesare unui profesionist în domeniul situațiilor de urgență astfel:

Cei ce urmează cursul de Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență se vor perfecționa în:

 • Modul de instruire și organizare a personalului serviciului și a altor categorii de personal din subordine
 • Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
 • Planificarea activităților de pregătire și de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situațiilor de urgență
 • Stabilirea tehniciilor de intervenție în situații de urgență
 • Analizarea situației la locul evenimentului
 • Elaborarea documentelor specifice activității serviciului /voluntar privat pentru situații de urgență
 • Coordonarea activităților în situații de urgență
 • Gestionarea tehnicii de intervenție din dotare pentru situații de urgență
 • Aplicarea normelelor de protecție a mediului

Cei ce urmează cursul de coordonarea si verificarea starii de operativitate si de interventie a echipelor de lucru se vor perfecționa în:

 • Coordonarea si verificarea starii de operativitate si de interventie a echipelor de lucru
 • Planificarea activitatiilor proprii
 • Dezvoltarea si motivarea profesionala a membrilor echipei
 • Coordonarea si planificarea activitatilor si masurilor de protectie civila
 • Elaborarea documentelor specifice pe linia apararii impotriva incendiilor
 • Identificarea problemelor de protectie civila in cadrul obiectivelor pe diferite domenii de activitate
 • Implementarea masurilor de protectie civila
 • Monitorizarea si realizarea masurilor de protectie civila
 • Gestionarea corespunzatoarea a bunurilor din dotare

Cei ce urmează cursul de servantul pompier se vor perfecționa în:

 • Efectuarea activitatilor de prevenire pentru situatii de urgenta
 • Activitatile premergatoare interventiei in situatii de urgenta
 • Utilizarea autospecialelor si tehnica cu care acestea sunt echipate
 • Intervenția in diferite situatii de urgenta
 • Verificarea si intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare
 • Acordarea primul ajutor persoanelor ranite sau asfixiate

Cei ce urmează cursul de agent de securitate se vor perfecționa în:

 • Aplicarea prevederilor legale specifice activitatii agentului de securitate
 • Utilizarea mijloacelor din dotarea individuala si a echipamentelor de securitate
 • Aplicarea consemnelor si rezolvarea incidentelor de securitate
 • Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privata
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca
 • Respectarea normelor de protectie a mediului
 • Comunicarea si mentinerea relatiilor de muncă optime in echipa

Calificarea se face prin alternanta temelor de pregatire teoretica si practica in diferite obiective.

Flexibilitatea, una dintre calitatile echipei Davi Comfire, se manifesta si aici prin:

 • Organizarea cursurilor si la sediul beneficiarului
 • Includerea si a unor teme practice in programa
 • Sustinerea cursurilor in perioade stabilite de comun acord cu beneficiarul

Doriți să aveți un personal inalt calificat sau să fiți un profesionist în domeniul situațiilor de urgență?

Nu trebuie decat sa luati legatura cu echipa de la DAVI COMFIRE si veti putea beneficia de serviciile unui grup de lectori formatori cu experienta care si-au desfasurat activitatea in inspectoratul situatiilor de urgenta, structurile de ordine publica si siguranta nationala.
Cu fiecare proiect și intervenție, Davi Comfire țintește să devinã un lider în domeniul situațiilor de urgență din România. Suntem pe deplin angajați sã fim din ce în ce mai buni și, prin exemplul nostru, sã devenim un model în serviciile de prevenire și stingere a incendiilor.